FANDOM


W X1961 Arthur Howsolnowicz wyjechał do szkoły z internatem (W niewoli). Poznał kolegów :

Żyrandol24:Pochodził z bogatej rodziny. Jego ojcu udało mu się pokonać zakon Kondona w X1936 roku.

CyberMarian: Mały Książe z dynastii Koksów. Jest potężnym chłopcem który odzidziczył po tacie spryt, honor i odwagę.

Zły Omen: Dorosły Rycerz który zaprotestował powstania zakonu Kondona. Chroni nas przed niebezpieczeństwem.

Byliśmy w tej szkole niewoli przez 7 lat! W X1968 roku nas wypuścili a w X1969 roku niszczono nasze plemię!

W X1973 roku wylądowaliśmy w więzieniu z niewiadomego powodu i pracowaliśmy! Musieliśmy z kruchych głazów zrobić posąg Kuli i Kodona! W X1977 była gotowa! Moi rodzice zostali skatowani przez wojska Kuli i Kodona. Razem z CyberMarianem i Żyrandolem obmyślaliśmy plan ucieczki. Udało nam się! Powrót do Howolsonowa zajął nam aż do X1980 roku. W starej chatce Rady (gdzie zawsze wygłasza się mowy) ogłosiłem powstanie Howsolnowa i pomszczenie naszego państwa. Razem z Żyrandolem, CyberMarianem i Złym Omenem. na zamek Kuli i Kodona. Wykradliśmy wszystkie bronie i przekupiliśmy wszystkich żołnieży! W końcu Zły Omen z CyberMarianem poszli pokonać Sowson Kodona a ja z Żyrandolem poszliśmy do Kuli. Przybrałem wówczas imię jako Sobowtor220

To be continued.........