FANDOM


W 1569 roku została zawarta unia New Trollpastyczna przez Złego Omena i CyberMariana. 

Stała się ona silnym państwem o obszarze zbliżonym do tej Rzeczpospolitej.

Jednak w 1572 roku zaatakowano państwo przez Gobo333

Utworzył on wojska (Staro) Trollpastyczne

Jednak ta bitwa zakończyła się sukcesem New Trollpasty. 
Gobo

Tak wyglądał Gobo333

Gobo333 za usiłowanie skasowania New Trollpasty, został skazany na 25 lat więzienia 

Rada Starszych Imperium Wiki, czyli

Pamiętajcie że imiona tych Mędrców pisze się wielkimi literami.
Wikia-najstarszy Arcy-Mędrca na całej wiki 

Nanaki-mędrzec który doradza różnym władcom i Królom. Najbardziej zaufany Helper

Vuh-najmłodszy mędrzec w Imperium Wiki. Także Helper. Najprawdopodobniej przyjaciel Nanakiego

Ci mędrcy którzy są władcami Imperium Wiki, ogłaszają werdykty przeciw Hejterom. Do końca swego życia będą mędrcami.

Gobo333 dostał już wyrok

Zakończyło się to w 1573 roku WOLNĄ ELEKCJĄ

PNEUMATYCZNA GUMA -jest to narkotyk który trzeba zażyć a później jakimś cudem podpisać Artykuł New Trollpastyczny.

Niestety, kiedy w 1575 roku odbyło się pierwsze koronowanie, nikt nie był chętny. Spotkanie zostało zoorganizowanie przez władcę New Trollpasty, CyberMariana

Pisarz Sobowtor220 spisał to w Artykule Elekcyjnym